December 16, 2022

Cyber Forensic Analyst

We are looking for an experienced Cyber Forensic Analyst to join our NaviRisk Team. In this role, you will be responsible, among others, for detecting abuses and irregularities and collecting evidence against those who perpetrated them.

Furthermore, as a Cyber Forensic Analyst, you will work to provide the following services:

 • Securing, processing and searching data from sources such as: desktops, laptops, servers, mobile devices, external data carriers, “cloud”
 • Providing support and advice to victims of computer crimes
 • Assisting in recovery of deleted data
 • Conducting analysis of computer user activities
 • Introducing automation of IT processes

 

Key Qualifications:

 • Knowledge of Windows and Linux / Unix operating systems
 • Knowledge in the field of network security incident analysis, operating systems, databases and applications
 • Knowledge of LAN / WAN networks, network devices, Firewall, proxy and Load Balancer servers, popular network protocols: HTTP (s), DNS, SSH, TCP / IP, REST and SOAP network services
 • Extensive knowledge in the field of cybersecurity,
 • Interest in the subject of computer forensics and cybersecurity
 • Practical knowledge of programming languages
 • Ability to work in a team and good interpersonal skills
 • Excellent analytical and communication skills
 • Well-organized with excellent multi-tasking abilities
 • Ability to manage tasks independently
 • Motivated and able to demonstrate initiative
 • Fluency in English
 • General “open source” knowledge, “hands on” approach and a “can do” attitude
 • Masters or Bachelor Degree
 • Honesty and discretion.

 

Poszukujemy doświadczonego Cyber ​​Defense Forensic Analyst, który dołączy do zespołu NaviRisk. Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna m.in. za wykrywanie nadużyć i nieprawidłowości oraz zbieranie dowodów przeciwko ich sprawcom.

 

Ponadto, jako Cyber ​​Defense Forensic Analyst będziesz pracować nad świadczeniem następujących usług:

 

 • Zabezpieczanie, przetwarzanie i wyszukiwanie danych ze źródeł takich jak: komputery stacjonarne, laptopy, serwery, urządzenia mobilne, zewnętrzne nośniki danych, „chmura”
 • Udzielanie wsparcia i porad ofiarom przestępstw komputerowych
 • Pomoc w odzyskaniu usuniętych danych
 • Przeprowadzanie analiz działań użytkowników urządzeń końcowych
 • Wprowadzenie automatyzacji procesów IT

 

Kluczowe Kwalifikacje:

 • Znajomość systemów operacyjnych Windows i Linux/Unix
 • Wiedza z zakresu analizy incydentów bezpieczeństwa sieci, systemów operacyjnych, baz danych i aplikacji
 • Znajomość sieci LAN/WAN, urządzeń sieciowych, serwerów Firewall, proxy i Load Balancer, popularnych protokołów sieciowych: HTTP(s), DNS, SSH, TCP/IP, REST oraz usług sieciowych SOAP
 • Obszerna wiedza z zakresu cyberbezpieczeństwa
 • Zainteresowanie tematyką informatyki śledczej i cyberbezpieczeństwa
 • Praktyczna znajomość języków programowania
 • Umiejętność pracy w zespole i dobre umiejętności interpersonalne
 • Doskonałe umiejętności analityczne i komunikacyjne
 • Bardzo dobra organizacja pracy, wielozadaniowość
 • Umiejętność samodzielnego zarządzania zadaniami
 • Motywacja do pracy i zdolność do wykazywania inicjatywy
 • Biegła znajomość języka angielskiego
 • Wykształcenie wyższe
 • Uczciwość i dyskrecja.

 

Read more:

How to deal with cyber risk in the era of Artificial Intelligence

When most people hear about cyber-attacks, they imagine suspended monitors, ransomware demands, ransomware and DDoS attacks that disrupt connectivity for hours or even days. But some experts fear that with the advent of widespread artificial intelligence in the hands of hackers – both lone wolves and states – we may be entering an era of […]

Cybersecurity Trends 2024

As in every other field of business and technological endeavor, artificial intelligence (AI) will have a transformative impact on both attack and defense. Its impact will be felt across every one of the trends in cybersecurity in 2024.   The cyber security trends that everybody should be on high alert for as we head into […]

Happy Holidays And All The Best In 2024

We Are NaviRisk and We Wish You Happy Holidays And All The Best In 2024   We look forward to another year of collaboration and shared accomplishments. Our unique competence will also work for you in 2024.

CONTACT

NaviRisk Sp. z o.o.

ul. Huculska 5/6
00-730 Warsaw

+48 605 19 11 19 info@wearenavirisk.com

CONTACT FORM

Do you have any questions? Write to us!