December 16, 2022

Key Account Manager

We are looking for an experienced Key Account Manager to join our NaviRisk Team. In this role, you will be responsible, among others, for contacts with clients – promoting NaviRisk and distributed products, introduction of new products.

Furthermore, as a Key Account Manager, you will work to provide the following services:

 • Conducting products presentations on-site at clients and at conferences
 • Providing technical information about distributing products and services
 • Preparing a price offers of NaviRisk and distributed products and services
 • Searching for tenders and sales opportunities of our products and services
 • Cooperation with PR and Marketing Department – Preparing marketing materials – products and services brochures and leaflets
 • Assisting with the sales and business development activities that includes sales pipeline analysis, proposal writing, client presentations
 • Building constructive business development networks within NaviRisk and outside the business
 • Writing reports on the results of the negotiations and meetings held with customers.
 • Understanding and anticipating client needs

 

Key Qualifications:

 • Excellent analytical and communication skills;
 • Well-organized with excellent multi-tasking abilities
 • Ability to manage tasks independently
 • Motivated and able to demonstrate initiative
 • Good knowledge of MS Office, Power Point
 • Driving license category B
 • Readiness to actively participate in the company’s marketing, promotional and CSR campaigns
 • Fluency in English
 • Analytical skills
 • General “open source” knowledge, “hands on” approach and a “can do” attitude
 • Masters or Bachelor Degree
 • Honesty and discretion.

 

Poszukujemy Key Account Managera, który dołączy do zespołu NaviRisk.

 

W tej roli będziesz odpowiedzialny m.in. za kontakty z klientami – promowanie produktów oraz usług NaviRisk.

 

Kluczowe obowiązki;

 • Prowadzenie prezentacji produktów na miejscu, u klientów oraz na konferencjach
 • Dostarczanie informacji technicznych dotyczących dystrybucji produktów i usług
 • Przygotowywanie ofert cenowych

Przygotowywanie zapytań ofertowych

 • Wyszukiwanie ofert i okazji sprzedaży naszych produktów i usług
 • Współpraca z działem PR i Marketingu – Przygotowywanie materiałów marketingowych – broszur i ulotek produktowych i usługowych
 • Pomoc w działaniach związanych ze sprzedażą i rozwojem biznesu, które obejmują analizę sprzedaży,
 • Budowanie konstruktywnych sieci rozwoju biznesu
 • Pisanie raportów z wyników przeprowadzonych negocjacji i spotkań z klientami.
 • Zrozumienie i przewidywanie potrzeb klienta

 

Kluczowe Kwalifikacje:

 • Doskonałe umiejętności analityczne i komunikacyjne;
 • Bardzo dobra organizacja pracy oraz wielozadaniowość
 • Umiejętność samodzielnego zarządzania zadaniami

Motywacja do pracy i zdolność do wykazywania inicjatywy

 • Dobra znajomość pakietu MS Office,
 • Prawo jazdy kategorii B
 • Gotowość do aktywnego udziału w akcjach marketingowych, promocyjnych i CSR firmy
 • Biegła znajomość języka angielskiego
 • Umiejętności analityczne
 • Wykształcenie wyższe
 • Uczciwość i dyskrecja.

Read more:

How to deal with cyber risk in the era of Artificial Intelligence

When most people hear about cyber-attacks, they imagine suspended monitors, ransomware demands, ransomware and DDoS attacks that disrupt connectivity for hours or even days. But some experts fear that with the advent of widespread artificial intelligence in the hands of hackers – both lone wolves and states – we may be entering an era of […]

Cybersecurity Trends 2024

As in every other field of business and technological endeavor, artificial intelligence (AI) will have a transformative impact on both attack and defense. Its impact will be felt across every one of the trends in cybersecurity in 2024.   The cyber security trends that everybody should be on high alert for as we head into […]

Happy Holidays And All The Best In 2024

We Are NaviRisk and We Wish You Happy Holidays And All The Best In 2024   We look forward to another year of collaboration and shared accomplishments. Our unique competence will also work for you in 2024.

CONTACT

NaviRisk Sp. z o.o.

ul. Huculska 5/6
00-730 Warsaw

+48 605 19 11 19 info@wearenavirisk.com

CONTACT FORM

Do you have any questions? Write to us!